Sigortalının misyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine erişebilmesi için sahip olduğu, maddi ve manevi varlıklarının, öngörülemeyen durumlar sonucu zarar görmesi halinde zararının tamamının karşılanabilmesi için, gerekli performans göstergelerinden yararlanarak sigortalının maddi ve manevi bütün bileşenleri hakkında veri toplanması ve maksimum kalitede sigortacılık hizmetinin verilmesidir.

Sohbeti Aç
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?